תרגום | תרגומים מסמכים משפטיים | תירגום תעודות | תרגומים | תרגום עם אישור נוטריון | תרגום לאנגלית | תרגום ספרדית | Site Map |רשימת שפות

Español English הזמן תרגום צור קשר

BBT 

TRANSLATION SERVICES

תרגומים
úøâåí ëìëìé
תרגום משפטי
תרגום תעודות ומסמכים
ùàìåú ðôåöåú
מחירי תרגום
הזמן תרגום
אודותינו
צור קשר
Español
English - Home Page
 

BBT Translation Services is an American company that specializes in providing translation services in Hebrew English and Spanish.

Hebrew Alphabet and Some Useful Words

 

ENGLISH

HEBREW

עברית

Hello, good-bye or peace

Shalom

שלום

Good morning

Boker tov

בוקר טוב

Good evening

Erev tov

ערב טוב

see you soon

L’hitra’ot

להתראות

What’s up?

Ma nishma

מה נשמע?

Yes

Ken

כן

No

Lo

לא

Thank you

Toda

תודה

Excuse me/I’m sorry     

Slicha

סליחה

Please/You’re welcome

Bevakasha

בבקשה

What is your name? (male/female)

Eich korim lecha/lach?

איך קוראים לך?

My name is…

Shmi…

שמי...

How are you? (male/female)

Ma shlomcha/shlomech?

מה שלומך?

Fine, OK

B’seder

בסדר

Not good

Lo tov

לא טוב

Excellent

Metzuyan

מצויין

I’m tired (male/female)

Ani ayef/ayefa

אני עייף/עייפה

Student (male/female)

Talmid/Talmida

תלמיד/ה

 

Shopping & Dining

ENGLISH

HEBREW

עברית

Do you have…(male/female)

Yesh lecha/lach…?

יש לך?

How much?

Kama zeh oleh?

כמה זה עולה?

I want…(male/female)

Ani rotzeh/rotzah

אני רוצה

I don’t want…(male/female)

Ani lo rotzeh/rotzah…

אני לא רוצה

Money

Kesef

כסף

Change (literally, “leftovers”)

Odef

עודף

Waiter/waitress

Meltzar/meltzarit

מלצר

Water

Mayim

מים

Coffee

Kafeh

קפה

Tea

Tay

תה

  

Emergencies

ENGLISH

HEBREW

עברית

Do you speak English? (female/male)

Aaht medaberet Anglit?/Ata medaber Anglit?

את/ה מדבר/ת אנגלית?

I don’t speak Hebrew (female/male)

Ani lo medaberet Ivrit/Ani lo medaber Ivrit

אני לא מדבר/ת עברית.

Police

Mishtara

משטרה

Doctor  

Rofe

רופא

Hospital

Beit cholim

בית חולים

Passport

Darkon

דרכון

  

Getting Around

ENGLISH

HEBREW

עברית

Where is…?

Eifoh…?

איפה?

When

Matai

מתי?

Why

Lama

למה?

I’m going to…

(male/female)

Ani nose’a l’…/Ani nosa’at l’…

אני נוסע/ת ל..

There is…

Yesh…

יש

There is no…

Ain…

אין

Do you know where…is (female/male)

Ata yodea eifoh nimtza…/(aht yoda’at) eifoh nimtza…

את/ה יודע/ת איפה נמצא

Wait/Just a moment

Rega

רגע

Restaurant

Mis’adah

מסעדה

Bathroom (services)

Sherutim

שרותים

Post office (mail)

Do’ar

דואר

Street

Rechov

רחוב

Boulevard

Sderot

שדרות

Market

Shuk

שוק

Museum

Muzeon

מוזיאון

Synagogue

Beit knesset

בית כנסת

Church

Knaissia

כנסיה

Central bus station

Tachana merkazit

תחנה מרכזית

Taxi

Monit (regular, taxi); Sherut (shared taxi, like a mini-van),

מונית (שרות)

Automobile

Mechonit

מכונית

Train

Rakevet

רכבת

Bus

Otoboos

אוטובוס

Hotel

Malon

מלון

Hostel

Akhsaniya

אכסניה

Room

Cheder

חדר

University

Universita

אוניברסיטה

Beach

Chof

חוף

Grocery store

Makolet

מכולת

What is this?

Ma zeh?

מה זה?

Food

Okhel

אוכל

Hour, time

Sha’a

שעה

Day

Yom

יום

Week

Shavua

שבוע

Month

Chodesh

חודש

Year

Shana

שנה

Today

Ha’yom

היום

Yesterday

Etmol

אתמול

Tomorrow

Machar

מחר

What time is it?

Ma hasha’a?

מה השעה?

Right

Yamin

ימין

Left

Smol

שמאל

Straight

Yashar

ישר

Days

ENGLISH

HEBREW

עברית

Sunday       

Yom rishon 

יום ראשון

Monday

Yom shenee

יום שני

Tuesday

Yom shlishi

יום שלישי

Wednesday

Yom revi’i

יום רביעי

Thursday

Yom chamishi

יום חמישי

Friday  

Yom shishi

יום שישי

Saturday (Sabbath)

Shabbat

שבת

 

Seasons

 

ENGLISH

HEBREW

עברית

Autumn

Stav

סתיו

Winter  

Choref

חורף

Spring

Aviv

אביב

Summer

Kayitz

קייץ

 

Numbers

 

ENGLISH

HEBREW

עברית

One  

Achat   

אחת

Two

Shtayim

שתיים

Three

Shalosh

שלוש

Four

Arba

ארבע

Five

Chamesh

חמש

Six

Shesh

שש

Seven  

Sheva              

שבע

Eight

Shmone

שמונה

Nine

Tesha

תשע

Ten

Eser

עשר

Eleven  

Achat esrey

אחת עשרה

Twelve

Shtem esrey

שתיים עשרה

Thirteen

Shlosh esrey

שלוש עשרה

Fourteen

Arba esrey

ארבע עשרה

Fifteen

Chamesh esrey 

חמש עשרה

Sixteen

Shesh esrey

שש עשרה

Seventeen

Shva esrey

שבע עשרה

Eighteen

Shmoneh esrey

שמונה עשרה

Nineteen

Tsha esrey

תשע עשרה

Twenty

Esrim

עשרים

Twenty one

Esrim veachat  

עשרים ואחת

Twenty two

Esrim veshtayim

עשרים ושתיים

Thirty

Shloshim

שלושים

Forty

Arbaim

ארבעים

Fifty

Chamishim

חמישים

Sixty

Shishim

שישים

Seventy

Shivim

שבעים

Eighty

Shmonim

שמונים

Ninety

Tishim

תשעים

One hundred

Mea

מאה

Two hundred

Mataim

מאתיים

Three hundred

Shlosh meot

שלש מאות

Four hundred

Arba meot

ארבע מאות

Five hundred

Chamesh meot

חמש מאות

Six hundred

Shesh meot

שש מאות

Seven hundred

Shva meot

שבע מאות

Eight hundred

Shmone meot

שמונה מאות

Nine hundred

Tsha meot

תשע מאות

One thousand

Elef

אלף

Two thousand

Alpayeem

אלפיים

Three thousand

Shloshet alafim

Translation of Official Documents

We provide certified and notarized translations of personal foreign documents such as birth certificates, diplomas, transcripts, driver licenses etc., for the purpose of employment, naturalization, green cards, studies and more.

Our translations are approved by the USCIS according to their standards of translation for immigration.

תרגום תעודה תרגום גיליון ציונים - דיפלומה תרגום חוזה תרגום משפטי 

© Copyright 2007 - 2012 BBT Breaking Barriers Translations. All rights reserved | www.bbt-translation-services.com

About Us | Translation of Birth Certificate | Certified Translations  | Request a Quote | Translations Faq's  | www.globaltranslation101.com

Legal Translation

Certified Hebrew Translation

Birth Certificate Translation

Hebrew Translation

Link Exchange

Site Map

Translation of Israeli Documents

Notarized & Certified Translation

Translation of Official Documents

Hebrew Alphabet

Article

Electronic translator

Hebrew Alphabet  

Link Exchange

Partners

Translation Rates Hebrew Document Translation

Hebrew Translation Services

Translate to English

Terms and Conditions

Spanish Translation

Certified Translation

Document Translation

French Translation

German Translation

Italian Translation

Translation for immigration

Translation of diploma

Translation of transcript

Romanian translation

Translation of certificate

Translation with notarization

Translate Hebrew English

  hebrew translation,certified hebrew translation, document translation,certified translation,hebrew translation services,hebrew document translation,italian,russian,portuguese,german,french,spanish,greek,thai,macedonian,croatian,hebrew translation hebrew translation,certified hebrew translation, document translation,certified translation,hebrew translation services,hebrew document translation,italian,russian,portuguese,german,french,spanish,greek,thai,macedonian,croatian,hebrew translation